Heti foglalkozások 9.

„A” komponens: A nyelvi foglalkozásokra (angol és német nyelven) a húsvéti ünnepek miatt ezen a héten nem került sor. A matematika tantárgyi fejlesztő foglalkozásokra a húsvéti ünnepek miatt ezen a héten nem került sor. „A” komponens: A heti tematikus foglalkozás témái: az egyenlőség az osztályban és az iskolában. Célja: megérteni,… Continue reading

Heti foglalkozások 8.

„A” komponens: A nyelvi foglalkozásokon (angol és német nyelven) mindkét csoportban a húsvéti ünnepkörrel foglalkoztak a tanulók, az ünnephez illő dekorációkat készítettek, tojásokat díszítettek. A tantárgyi fejlesztő foglalkozásokon az egyik csoport a logikai feladatok mellett az írásbeli osztást gyakorolta. A másik csoport a nevezetes sorozatok matematikai szabályszerűségeivel és számelméleti kérdésekkel… Continue reading

Heti foglalkozások 7.

Tematikus foglalkozások: „A” komponens: A heti tematikus foglalkozás A témája az egyenlőség az osztályban és az iskolában. Célja: megérteni, hogy az egyenlőtlenségek szükségszerűek, de nem mindegy, hogy milyen mértékűek, miből fakadnak. „B” komponens: Egészséges életmód (testi). Az egészség iránti igény kialakítása. „A” komponens: A nyelvi foglalkozásokon (angol és német nyelven) az… Continue reading

Heti foglalkozások 6.

A heti tematikus foglalkozások témái: „A” komponens: Egészséges életmód (testi). Az egészség iránti igény kialakítása. „B” komponens: Hazánk szomszédos országaival foglalkoztak (zászló, himnusz, főváros, nevezetességek) a gyerekek. A megszerzett ismeretekről totó formájában adhattak számot a tanulók. „A” komponens: A nyelvi foglalkozásokon (angol és német nyelven) az egyik csoport a ki-kicsoda… Continue reading

Heti foglalkozások 5.

A heti tematikus foglalkozások témái:  „A” komponens: a rendszeres életvitel, az egészséges életmód (mozgás, táplálkozás) fontosságával kapcsolatos ismereteiket bővítették a gyerekek. „B” komponens: A foglalkozás Európa földrajzának megismerésére épült (hegyek, folyók, tavak, alföldek, stb). Sok érdekes információ hangzott el, a gyerekek érdekesnek találták a feladatot. „A” komponens: A nyelvi foglalkozásokon (angol… Continue reading

Heti foglalkozások 4.

A heti tematikus foglalkozások témája: „A” komponens: az Európai Unió kialakulásának, fejlődésének történetét dolgozták fel játékos formában. „B” komponens: Az egészséges életmód (lelki). A lelki harmónia iránti igény kialakítása. A gyerekek saját példáikon keresztül mutatták be, hogy számukra mit jelent a harmónia. „A” komponens: A nyelvi foglalkozásokon (angol és német nyelven)… Continue reading

Heti foglalkozások 3.

A heti tematikus foglalkozás témája: A” komponens: a családon belüli egyenlőség és munkamegosztás volt. A gyermekek által hozott családi példákat dolgozták fel. „B” komponens: Európai Unió megismerését Európa általános természet- és társadalomföldrajzának feldolgozásával folytatták. Ismerkedtek az európai integráció történetével. A nyelvi foglalkozásokon (angol és német nyelven) a színekkel kapcsolatos szókincs bővítésével foglalkoztak, illetve… Continue reading

Heti foglalkozások 2.

Megkezdődött heti rendszerességű foglalkozásokon a folyamatos munka. A heti tematikus foglalkozás témája: „A” komponens: Társadalmi egyenlőség, felelősségvállalás. Egyenlőség fogalma. Az egyenlőség fogalmának megértésével az egyenlőség fogalma beépül a tanulók mindennapi életébe. „B” komponens: A heti tematikus foglalkozás témája: Európai Unióval való első ismerkedés volt. Itt a témához kapcsolódó filmrészletek megtekintése, majd azok megbeszélése volt… Continue reading

Heti foglalkozások 1.

A pályázati projekt első hetében a heti foglalkozásokat tartó kollégák („A” komponens: heti 1-1 nyelvi óra 15-15 fővel Bitterné Varga Mónika, valamint heti 1-1 óra tantárgyi fejlesztő foglalkozás 15-15 fővel Stallenberger Józsefné, „B” komponens: heti 1 óra tematikus foglalkozás 50 fővel Neukirchner Lászlóné) egyeztették a foglalkozások megfelelő időpontjait a tanulókkal.… Continue reading

Kézműves foglalkozások 1. – Nagy Eszter

Nagy Eszter iparművész 2018. március 22-én látogatott el az intézménybe. A foglalkozást a természetismereti szaktanteremben tartottuk. Az asztalokat úgy csoportosítottuk át, hogy két csoportban tudjanak dolgozni a tanulók. A gyermekeket az intézmény pedagógusa Schnetzné Orbán Andrea kísérte. A bemutatott és gyakorolt technikák (monoprint és stencil technika) nagyon érdekelték a gyerekeket.… Continue reading