Iskolánkról

Nagymányok Város nevelési-oktatási intézménye a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Klebelsberg Központ fenntartásában működik. Az intézmény székhelye: 7355 Nagymányok, Táncsics Mihály utca 2. OM azonosítója: 036307.

A korábbi, önkormányzati fenntartású időszakban Nagymányok iskolafenntartói, társulási megállapodást kötött Váralja, Kismányok és Máza községekkel, mely szerint a három település alapfokú oktatását a nagymányoki intézmény látja el. Bejáró tanulóink továbbra is elsősorban ezekről a településekről érkeznek. Az iskola ezen kívül más településekről érkező tanulókat is fogad (Izmény, Györe, Bonyhád).

Általános Iskola

     Létszámadatok:

2017/18 tanév
Általános iskolai tanulók száma összesen: 148
• Nemzetiségi nyelvoktatásban részesül 148
Vidékről bejáró tanulók száma: 38
SNI-s tanulók száma: 16
BTMN-s tanulók száma: 15
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 10
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 15
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 51

 

  Szakmai munkaközösségek / szakköri kínálat / szabadidős tevékenység

Természettudományos munkaközösség matematika tehetséggondozó (1-6. osztály)

felvételi előkészítő (7-8. osztály)

erdei iskolai program (4. és 6. osztály)

Humán munkaközösség irodalmi színpad (5-8. osztály)

felvételi előkészítő (7-8. osztály)

Nemzetiségi iskolai munkaközösség német nemzetiségi kórus (5-8. osztály)

német nemzetiségi irodalmi színpad (5-8. osztály)

német nemzetiségi tánccsoport (1-8. osztály)

Osztályfőnöki munkaközösség ünnepélyek és megemlékezések, rendőrségi

prevenciós előadások, közlekedésbiztonsági

előadások, projektek, tanulmányi kirándulások”

 

Iskolánkban 8 tanulócsoport és 4 napközis csoport működik. Az iskolai nevelésben nagy jelentősége van a német nemzetiségi hagyományőrzésnek, mivel a lakosság közel fele német nemzetiségi származású.

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre az intézményben kiemelt figyelmet fordítunk. A fokozott odafigyelést igénylő munka pontos, hatékony elvégzése érdekében az iskolában gyermekvédelmi felelős van, aki együttműködik az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálat felelősével. Ez annál inkább is indokolt, mert a hátrányos helyzetű gyermekek száma évről-évre jelentősen növekszik. Valamennyi évfolyamon bontott csoportokban folyik a német nemzetiségi kétnyelvű oktatás (heti 5 német óra + történelem, honismeret és földrajz tantárgyak német nyelven) és a német nemzetiségi nyelvoktatás (heti 5 német óra + népismeret oktatás). Az ötödik évfolyamtól kezdődően heti egy órás számítástechnika oktatás folyik.

A sajátos nevelési igényű tanulók, valamint a beilleszkedési – tanulási – magatartási nehézségekkel küzdő tanulók együttnevelésben részesülnek. Az ő nevelésük, oktatásuk a többi gyermekkel azonos alapelvek alapján történik, az egyén speciális adottságai, helyzete figyelembe vételével. Az egyéni megsegítést gyógypedagógus végzi. A szakszolgálat segítségével biztosított a pszichológusi és logopédiai ellátás, valamint a gyógytestnevelés

Alapfokú Művészetoktatás

Tanulókra vonatkozó adatok

Hangszeres oktatásban részesülő tanulók létszáma: 60 fő, ebből 16 fő bejáró tanuló.

Tanszakok: billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, zeneismereti tanszak, kamarazene tanszak, akkordikus tanszak

Egy-egy tanév során igen sok fellépésen vesznek részt növendékeink és nemzetiségi fúvószenekarunk:

  • hagyományos Újévi koncert
  • Nagymányoki Bányásznap, Hidasi Bányásznap
  • Nagymányoki Búcsú és Szüreti felvonulás
  • Zeneiskolások fellépése az iskolai és városi ünnepélyeken (márc. 15. – okt. 23)
  • Kakaókoncert, Karácsonyi hangverseny
  • Adventi esték a katolikus és evangélikus templomban
  • Országos minősítő versenyek és egyéni hangszeres versenyek

Intézményi szakmai innováció

A tantermek berendezését a TIOP 1.1.1. pályázati támogatással korszerűsítettük

(2011-ben). 5 interaktív táblával, és 16 személyi számítógéppel újultak meg a tantermek. A projekt a tavalyi tanévben 14 új számítógéppel és 7 monitorral bővült (TIOP-l.l.l.A-15/1- 2015-0001)

Az iskola részt vett a kompetencia-fejlesztési program megvalósításában, HEFOP 3.1.2. (2005-ben), TÁMOP 3.1.4. /08/ (2009-ben). Az alapfokú művészetoktatást is érintette a kompetencia alapú fejlesztés, 2015-ben bonyolítottuk le itt a TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0582 kódszámú pályázatot.

A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 kiemelt egészségfejlesztő projekt fenntartási időszaka jelenleg is tart. Ebbe a projektbe a programok megvalósítása során a hátrányos helyzetű gyermekek 30 %-a kerül bevonásra.

Az idei évben párhuzamosan több pályázatot valósítunk meg: EFOP-3.2.4 (Infrastruktúra, felújítás), EFOP-3.3.7 (Informális és nem formális tanulási formák), EFOP-3.1.8 (Testvériskola pályázat).

A széleskörű és színvonalas nevelés érdekében szoros együttműködésben dolgozunk a helyi civil szervezetekkel (Glück Auf Egyesület, Német Nemzetiségi Önkormányzat), részt veszünk a külföldi partnerkapcsolati projektek lebonyolításában (Teunz, Reichelsheim, Bauzen, Magyarfenes, Zetelaka)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.