Előadás: Önkéntesség – Kiss László

Az előadó a tervezet szerint pontosan érkezett az intézménybe. A foglalkozást a digitális táblával felszerelt nyelvi szaktanteremben tartottuk. A gyermekeket az intézmény pedagógusai dr. Varjúné Lakatos Gabriella és Bitterné Varga Mónika kísérték. Az önkéntesség témakörét a gyerekek bevonásával, interaktív módon dolgozták fel. Megismerkedtek az önkéntesség fogalmával, együtt fogalmazták meg a… Continue reading

Kulturális program 1. – Bakos-Kiss Gábor

2018-02-27-én, az  EFOP-3. 18.-17„EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT” projektbe bevont tanulóink vettek részt a Bakos-Kiss Gábor színművész kulturális, zenés és pályaorientációs előadásán. Az előadáson a színművész beszélt az életútjáról, szülőhelyének kötődéseiről. József Attila, Karinthy Frigyes és Romhányi József versein keresztül prezentálta a versekben rejlő tartalmi, érzelmi és nyelvi gazdagságot és sokszínűséget. Cristian Morgeinstern… Continue reading